PDA

View Full Version : Code auto play !!! VLTK nhaanglehope
18-08-2010, 12:05 PM
Hi all pro member

em đang tính làm 1 chuong trinh auto play

ai có code auto play share em để em tham khảo với

auto cho võ lâm truyền kỳ nha mấy pro

à mấy pro ới cho em hỏi cái

để lập trình auto play thì faj học về phần ji trong lập trình và với ngôn ngữ ji mấy pro