PDA

View Full Version : Thêm boxAnHai^QF
20-09-2009, 07:12 AM
Em nghĩ là nên thêm box dành cho các thủ thuật phần mềm trong máy tính
Chứ có bài liên quan chủ đề này chẳng biết post box nào cho hợp lý cả

mt_binh
20-09-2009, 09:30 AM
Lập thêm 1 box nữa thấy rờm ra, hay tạo thêm box này cho nó nằm trong box Tin học căn bản.
Mọi người cho ý kiến.

hau_ooo
20-09-2009, 09:49 AM
Thủ thuật phần cứng thì đã có Hỗ trợ kỹ thuật
Mẹo vặt sử dụng thì đã có : Tin học căn bản
Phần mềm tiện ích thì đã có Soft arena

Còn thủ thuật phần mềm thì cứ cho vào Tin học căn bản thôi !