PDA

View Full Version : Thêm 4 themes cực dễ thương dành cho Windows 7 từ Microsoftbavuongduongpho
03-09-2010, 09:31 PM
http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/Choobies_thumb.jpg (http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/Choobies_thumb.jpg)

Mã:
http://download.microsoft.com/downlo...bies.themepack (http://download.microsoft.com/download/B/3/D/B3D8E717-E4D5-44B6-949C-B17EAE14A48D/Choobies.themepack)
http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/Daydream_thumb.jpg (http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/Daydream_thumb.jpg)

Mã:
http://download.microsoft.com/downlo...ream.themepack (http://download.microsoft.com/download/B/3/D/B3D8E717-E4D5-44B6-949C-B17EAE14A48D/Daydream.themepack)
http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/LotsBears_thumb.jpg (http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/LotsBears_thumb.jpg)

Mã:
http://download.microsoft.com/downlo...EARS.themepack (http://download.microsoft.com/download/B/3/D/B3D8E717-E4D5-44B6-949C-B17EAE14A48D/LOTSBEARS.themepack)
http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/NicoleDoll_thumb.jpg (http://www.intowindows.com/wp-content/uploads/2010/09/NicoleDoll_thumb.jpg)

Mã:
http://download.microsoft.com/downlo...obot.themepack (http://download.microsoft.com/download/B/3/D/B3D8E717-E4D5-44B6-949C-B17EAE14A48D/NicoleDollMarkRobot.themepack)