PDA

View Full Version : Greatest Windows 7 Themes-100 chủ đề vĩ đại Windows 7bavuongduongpho
03-09-2010, 09:44 PM
Đây là một bộ sưu tập của hơn 100 chủ đề lớn đối với Windows 7. Nó cũng tương thích với các hệ điều hành Windows. Đây là những chủ đề mà sẽ thay đổi hình nền và màu sắc nhiều hơn của windows ! Các UxTheme Patch được bao gồm.

http://img843.imageshack.us/img843/8900/97749762.jpg (http://img843.imageshack.us/img843/8900/97749762.jpg)

http://img339.imageshack.us/img339/8259/52219302.jpg (http://img339.imageshack.us/img339/8259/52219302.jpg)

http://img812.imageshack.us/img812/904/94681425.jpg (http://img812.imageshack.us/img812/904/94681425.jpg)

http://img843.imageshack.us/img843/9384/40948205.jpg (http://img843.imageshack.us/img843/9384/40948205.jpg)

List of some themes :

2beFine
7Pro Final
Adobe CS5 Inspired
Aero Evolution
Windows 7 Alternative
Ashen
Astral
Black Glass Aero
Blaque
Blue BXM
Classic
Clean X7
CLS Sharp
Colorful
Crystal Gloss
Dark Agility
Dark Glass
DArk Pearl
Dark Soft
Deathstar
Dynamic Black
Edge
Elan
Elegant Glass
Extraordinary
Ezlo
Firedance
Flure
Fudge
Funk 7
G7
Gala
Gel Blue
Gizdom
Green Spirit
Hazard
Hmm7
Iohanna
Kiilki
Kobalt
Led7
LeoMax
Leopard Dark
Leopard Mod
Leopard Inspirat
Leopard
Longhorn Full Glass
Longhorn MX
Longhorn PowerPlus
Longhorn Evolution
Lucid 7
Luna Aero
Mac 7
Mystique
Nautikk
NewGen
NextLevel
Nordstrom
Nude 7
Office Live
Pastella
Pixitale
Product Red
Project X
Purity
Final 7
Purple Dream
QMac
Q24
REaper
Red Ice
Shadow
Skulltrail
Sky 7
Smooth 7
Snow Leopard
Soft
Splint
Sonye
StreetFighter
Terranova
Impact
Transcendal
Tribal
Veins
W7 - Multiple Themes
X2
Zune

Download:
http://www.fileserve.com/file/56ZqKvK/Greatest.Win.Themes.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/s5sNnCG/Greatest.Win.Themes.part2.rar
http://www.fileserve.com/file/8gUweMf/Greatest.Win.Themes.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/XafBAmR/Greatest.Win.Themes.part4.rar

Use JDownloader to get Premium speed