PDA

View Full Version : Buzan's iMindmap v4.0.0 professional 290409Mr.Won
20-09-2009, 01:12 PM
iMindMap® Professional offers additional functionality including high level integration with Microsoft Office and OpenOffice.org allowing you to export your Mind Maps to a range of different formats including Word and PowerPoint. Enhanced map control allows you to expand and collapse branches, focus in and out, link maps together, auto-sort, and includes additional styles and layouts.

Dowload
Part 1
http://www.mediafire.com/?mymuel5zowm

Part 2
http://www.mediafire.com/?mhzct5aymot

Có thể nói mindmap là một trong những điều tuyệt với nhất mà mình được biết đến. Nó là một phương tiện, một phương thức giúp học tập rất tốt. Mình có thể diễn tả những điều mình nghĩ trong đầu ra, mà theo mình điều này thật sự kỳ diệu tại trước đây mình luôn cảm giác bối rối khi phải chep bài cũng như phải tổng hợp bài vì thật sự nó quá dài dòng mà hơn nữa nó lại không thể cho phép mình thêm ý tưởng j hay khi thấy mối liên kết giữa các phần thì không biết ghi vào đâu bởi kiểu j thì rồi những đều mình ghi lại chỉ ngập trong biển chữ (cho dù đã cố làm nổi bật lên nhưng rồi một bức tranh tổng thể k thể xác lập trong đầu minh). MindMap đã giúp mình giải quyết vấn đề này. Phần mềm iMindMap quả rất tiện dụng bởi mình cũng có vẽ mm bằng tay nhưng k nhanh cho lắm vẽ bằng cái này tiện hơn nhiều :D. Mong iMindMap v4 professional này sẽ giúp bạn học tập hiệu quả :boss:

28 phần mềm vẽ Sơ đồ tư duy khác !


1. iMindmap (http://www.imindmap.com/). Excellent software from Tony Buzan, the originator of mind maps..

2. MindManager. (http://www.mindjet.com/) Professional software. Site has some good examples.

3. MindManuals (http://www.mindmanuals.com/) Supplier of mind mapping software for MindManager.

4. MindPlugs. (http://www.mindplugs.com/) Plug-in for Mind Manager that allows live calculating of mathematical formulas.

5. MindMapper (http://www.mindmapper.com/). Mindmapping software for Windows, and Palm

6. SmartDraw. (http://www.smartdraw.com/specials/mindmapping.asp) Business graphics software that includes mindmapping and other functions.

7. MindGenius. (http://www.mindgenius.com/) Integrated with Microsoft Word, PowerPoint, Project Outlook.

8. ConceptDraw (http://www.conceptdraw.com/en/products/mindmap/main.php). Mac Classic and OS X versions also available.

9. FreeMind. (http://freemind.sourceforge.net/) Free software. Java based, so platform independent.

10. NovaMind. (http://www.nova-mind.com/) Excellent mindmapping software for Mac and Windows XP and Vista.

11. BrainMine (http://www.neuralmatters.com/) Mindmapping software for Windows.

12. MyMind. (http://www.sebastian-krauss.de/software/) Simple but versatile free software for Mac OS X.

13. Mind-Pad. (http://www.mind-pad.com/) Object-orientated mindmapping software for Windows.

14. DeepaMehta. (http://www.deepamehta.de/install/client/) Networked semantic desktop

15. i2Brain. (http://www.i2brain.com/) Java, versatile mindmapping software

16. Inspiration. (http://www.inspiration.com/home.cfm) Mac and WIndows. Educational packages for kids and students.

17. MindVisualizer. (http://www.innovationgear.com/) New, straightforward Windows software, with many good features.

18. Mind42. (http://www.mind42.com/) Free collaborative online mindmapping software.

19. Mindomo. (http://www.mindomo.com/) Web-based mind mapping tool. Create and edit mind maps in your web browser.

20. WiseMapping. (http://www.wisemapping.com/) A neat Web 2.0 mind map tool for creating mind maps on line.

21. SmartDraw. (http://www.smartdraw.com/) Graphic software with mind mapping capabilities.

22. OpenMiind (http://www.matchware.com/en/products/openmind/default.htm). Matchware mindmap software for Windows with Microsoft Office integration.

23. Personal Memory Manager. (http://www.pmm.nl/) Allows use of different "sheets" as way of organizing notes.

24. Cayra. (http://cayra.net/) PC software that combines mindmaps, concept and topic maps.

25. MindMeister. (http://www.mindmeister.com/) An online mind mapping tool, with as many simultaneous users as you like.

26. Wisdomap. (http://www.wisdomap.com/) Online mind mapping that includes multi-media and text attachments.

27. Meadmap. (http://www.meadmap.com/) Online hierarchical note-taking system

28. DropMind (http://dropmind.com/). Online or stand-alone mind map with innovative visual qualities. Worth a look.

minhhuyed
27-10-2009, 07:36 AM
Hay quá. Thanks bác nhe. Bác đã xem cuốn Sơ đồ tư duy chưa? Chia sẻ chút kinh nghiệm lun nhe

tuy_phong
10-12-2009, 09:13 AM
em cam on cac anh nha>hihi.em thich ve so do tu duy lem.