PDA

View Full Version : Code shop vi tính webbanvitinh.vnadmin
06-09-2010, 09:48 PM
Demo: http://webbanvitinh.vn

Hướng dẫn:
- Vào admin/inc mở file dbconnect.php chỉnh sửa lại thông tin data cho phù hợp
- Đăng nhập với user: admin, pass: 123456
- Đăng nhập vào admin đổi link domain thành của bạn là xong

http://www.mediafire.com/?umuwoxz3v2w0gw8