PDA

View Full Version : Code shop DatTungJSC



admin
11-09-2010, 09:41 AM
Demo: http://dattrungjsc.com

Hướng dẫn cài đặt:
Upload tất cả lên host
CHMOD các thư mục products,upload,links thành 777.
Mở file config.php ra.
Tìm những dòng sau:

$serverdb="localhost";

$userdb="root";

$passdb="vertrigo";

$namedb="free";

$url="http://localhost";

thay đổi cho phù hợp với thông số của host.

Vào phpMyAdmin import file dattrungjsc.sql.

Để vào trang quản trị bạn truy cập như link sau: http://tendomain.com/admin


User admin: 0902193919
Pass admin: 0902193919

http://www.mediafire.com/?5l5b3bcol9s8azb