PDA

View Full Version : Giúp em mod nút "bài viết mới " và nút " trả lời" nằm gần nhau như của itvnn.net này?kimhien1989
21-09-2009, 04:13 PM
Anh chị hãy giúp em làm sao cho trong bài viết có 2 nút " bài viết mới " và "trả lời" nằm gần nhau , như vầy nè :

http://i902.photobucket.com/albums/ac229/kimhien1989/new_reply.jpg

Em cảm ơn anh chị nhiều !

mt_binh
21-09-2009, 04:20 PM
Mở Template: SHOWTHREAD tìm

<a href="newreply.php?$session[sessionurl]do=newreply&amp;noquote=1&amp;p=$FIRSTPOSTID" rel="nofollow"><if condition="$show['closethread']"><img src="$stylevar[imgdir_button]/reply.gif" alt="$vbphrase[reply]" border="0" /><else /><img src="$stylevar[imgdir_button]/threadclosed.gif" alt="$vbphrase[closed_thread]" border="0" /></if></a></td>

Thêm ở trên:

<a href="newthread.php?$session[sessionurl]do=newthread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="$vbphrase[post_new_thread]" border="0" /></a>&nbsp;

Muốn hiệp tiếp ở dưới thì tìm code tương tự như trên.

admin
21-09-2009, 07:14 PM
Lần sau bạn thanks ai thì click vào nút http://itvnn.net/itpro/buttons/post_thanks.gif để cảm ơn nhé

3dviet
14-10-2009, 04:57 PM
Muốn hiện ở dưới thì bạn chỉ chi tiết hơn tẹo nữa đc ko/
mình là nó ra cả 03 cái nút nó ở trên cả!

mt_binh
15-10-2009, 07:17 AM
Do nó có 3 đoạn này

<a href="newthread.php?$session[sessionurl]do=newthread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="$vbphrase[post_new_thread]" border="0" /></a>&nbsp;

Tìm và bỏ bớt, muốn hiện ra ở dưới tìm đoạn này 2 lần

<a href="newreply.php?$session[sessionurl]do=newreply&amp;noquote=1&amp;p=$FIRSTPOSTID" rel="nofollow"><if condition="$show['closethread']"><img src="$stylevar[imgdir_button]/reply.gif" alt="$vbphrase[reply]" border="0" /><else /><img src="$stylevar[imgdir_button]/threadclosed.gif" alt="$vbphrase[closed_thread]" border="0" /></if></a></td>


Thêm vào trên

<a href="newthread.php?$session[sessionurl]do=newthread&amp;f=$foruminfo[forumid]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="$vbphrase[post_new_thread]" border="0" /></a>&nbsp;