PDA

View Full Version : làm sao để thu nhỏ ảnh của chữ ký trong vbb. em đang dùng vbb 3.8DakLak.IN
22-09-2009, 10:48 AM
anh em giúp jum em. làm sao để thu nhỏ ảnh của chữ ký trong vbb. em đang dùng vbb 3.8.1
ai pro thì hướng dẫn em cách hạn chế về số lượng ký tự và số lượng hình ảnh giới hạn của chữ ký với
Thanks các pro nhiều

mt_binh
22-09-2009, 10:55 AM
Bạn vào Usergroup Manager, chọn nhóm, chỉnh chỗ Signature Permissions.

admin
22-09-2009, 10:59 AM
Bạn dùng mod Image Resizer thu nhỏ kích thước hình ảnh trong bài viết xem chi tiết tại http://itvnn.net/showthread.php?p=4486

Hoặc dùng mod tự động thu nhỏ hình ảnh trong bài viết và chữ ký , xem chi tiết tại http://itvnn.net/showthread.php?p=4487