PDA

View Full Version : Mọi người giúp đỡ dùm !KenTram
01-10-2010, 07:20 AM
Mình có 1 bài tập về Java nhưng có 1 vài chỗ vẫn ko được OK lắm . Đây là yêu cầu của bài tập.


================================================== ==============
Chương trình này là về một con vật tưởng tượng gọi là Jackalope. Mỗi thế hệ, các Jackalope dân số tăng 3% do những người sinh và giảm 1% do người chết. Cả hai số jackalopes người chết và những người được sinh ra sẽ được làm tròn xuống (cắt ngắn) với số nguyên. Xem dưới đây để làm thế nào để làm điều này. Vì vậy, bằng cách sử dụng một công thức đơn giản để tính số một thế hệ jackalopes sau:

Nếu bạn bắt đầu với 200 jackalopes, sau đó hơn 3% được sinh ra, tăng số lượng lên 206. 1% chết 206, giảm số lượng đến 204.

Nếu bạn đã bắt đầu với 132 jackalopes, sau đó 3 sẽ được sinh ra (132 * 0,03 = 3,96, làm tròn xuống đến 3) và trong số 135, 1 sẽ chết, để lại cho chúng tôi với 134 jackalopes. Các thế hệ sau, 3% của 134 sẽ sản xuất 4 Sinh, và 1% của 138 sẽ sản xuất 1 cái chết, để lại cho chúng tôi với 137. Lưu ý rằng đây không phải là kết quả tương tự như khi chúng ta chỉ cần thêm 2% mỗi năm.


================ ======Hướng đi của bài ========================

How many jackalopes do you have? 200
How many generations do you want to wait? 1
If you start with 200 jackalopes and wait 1 generations,
you'll end up with a total of 204 of them.

Do you want to calculate another population?

How many jackalopes do you have? 132
How many generations do you want to wait? 2
If you start with 132 jackalopes and wait 2 generations,
you'll end up with a total of 137 of them.

Do you want to calculate another population? y

How many jackalopes do you have? 40
How many generations do you want to wait? 100
If you start with 40 jackalopes and wait 100 generations,
you'll end up with a total of 291 of them.
Do you want to calculate another population? n


=================================================

Bác nào check dùm em cái code ở dưới nhá.

Fortuna
27-07-2012, 03:17 PM
ngày xưa học Java mình toàn bỏ đi chơi giờ chẳng biết giúp gì.