PDA

View Full Version : xin hỏi cách tạo box mà member chỉ có quyền xem và reply ko đc tạo bài mớivippro.vn
22-09-2009, 04:16 PM
xin hỏi các anh mình chỉnh cái đó trong phần nào ạ ... box chỉ có admin đc quyền tạo bài mới thành viên chỉ đc phép xem và reply ...

Cuni
22-09-2009, 04:33 PM
xin hỏi các anh mình chỉnh cái đó trong phần nào ạ ... box chỉ có admin đc quyền tạo bài mới thành viên chỉ đc phép xem và reply ...
Vào ACP -> Forums & Moderators -> Forum Permission -> Chọn box -> sau đó [Edit] nhóm member -> Can Post Threads -> Chọn No là xong :)