PDA

View Full Version : Video Java Game Programmingphys.rainbow
03-10-2010, 01:55 PM
http://1.bp.blogspot.com/_Je4lzMnBa8M/TJ6TZYuX5gI/AAAAAAAAAYY/fBbgDb-3WDU/s1600/java_starting.jpg
Hổm nay mình có thời gian nên ngồi upload hết tất cả video có trong máy của mình, cũng nhiều... Mới up được vài cái video Java Game Programming nên chia sẻ cho mọi người....

1. Java Game Development - 1 - Threads (http://www.fileserve.com/file/pWBDKkC)
2. Java Game Development - 2 - Starting Threads (http://www.fileserve.com/file/UtGvWG5)
3. Java Game Development - 3 - Creating a Screen for Games (http://www.fileserve.com/file/PqSXt2J)
4. Java Game Development - 4 - Restoring Screen Size (http://www.fileserve.com/file/SZ5kHGn)
5. Java Game Development - 5 - Creating a Full Screen Display (http://www.fileserve.com/file/ZGsF25Q)
6. Java Game Development - 6 - Making Text Smooth (http://www.fileserve.com/file/ZZP4AEr)
7. Java Game Development - 7 - Loading Images (http://www.fileserve.com/file/jgHpmmS)
8. Java Game Development - 8 - Beginning Animation (http://www.fileserve.com/file/Psa8N9B)
9. Java Game Development - 9 - Changing Scenes (http://www.fileserve.com/file/Bw3YbV4)
10. Java Game Development - 10 - Finishing the Animation Class (http://www.fileserve.com/file/weCAzT4)
11. Java Game Development - 11 - Loading Pictures for the Movie (http://www.fileserve.com/file/bt27mkh)
12. Java Game Development - 12 - Main Movie Loop (http://www.fileserve.com/file/3jhPB9G)
13. Java Game Development - 13 - Completing the Animation (http://www.fileserve.com/file/TcHaVVf)
14. Java Game Development - 14 - Making a Better Screen Class (http://www.fileserve.com/file/nhjvqUE)
15. Java Game Development - 15 - Finding Compatible Modes (http://www.fileserve.com/file/3Ec9Ffs)
16. Java Game Development - 16 - Comparing Display Modes (http://www.fileserve.com/file/6wdbWcj)
17. Java Game Development - 17 - Full Screen with Buffer Strategy (http://www.fileserve.com/file/BXwPWfy)
18. Java Game Development - 18 - Updating Display and Restore Screen (http://www.fileserve.com/file/5HUjfWX)
19. Java Game Development - 19 - Compatible Buffer Images (http://www.fileserve.com/file/DaXYFRE)
20. Java Game Development - 20 - Creating Display Modes List (http://www.fileserve.com/file/CEpgDgv)
21. Java Game Development - 21 - Run and Movie Loop Methods (http://www.fileserve.com/file/dNfTcS2)
22. Java Game Development - 22 - Finishing the Perfect Animation (http://www.fileserve.com/file/9HyRjrb)
23. Java Game Development - 23 - Introduction to Sprites (http://www.fileserve.com/file/Ks64C55)
24. Java Game Development - 24 - Finishing the Sprite Class (http://www.fileserve.com/file/FkvzsBS)
25. Java Game Development - 25 - Starting the Sprites Movement (http://www.fileserve.com/file/ZUecXGV)
26. Java Game Development - 26 - Watching the Sprite Move (http://www.fileserve.com/file/RjHB4yN)
27. Java Game Development - 27 - Creating a Core Class (http://www.fileserve.com/file/VPynVbh)
28. Java Game Development - 28 - Intro to Keyboard Input (http://www.fileserve.com/file/pWPncXn)
29. Java Game Development - 29 - Handling Key Events (http://www.fileserve.com/file/3H8smHQ)
30. Java Game Development - 30 - Final Keyboard Input (http://www.fileserve.com/file/pKjzcMw)
31. Java Game Development - 31 - User Mouse Input (http://www.fileserve.com/file/KhCAdJJ)
32. Java Game Development - 32 - Final Mouse Input (http://www.fileserve.com/file/FQkeSPk)
33. Java Game Development - 33 - Intro to Mouselook (http://www.fileserve.com/file/8buguwy)
34. Java Game Development - 34 - Mouselooks draw Method (http://www.fileserve.com/file/fatEqN3)
35. Java Game Development - 35 - Using the Robot (http://www.fileserve.com/file/eMuZuXa)
36. Java Game Development - 36 - Final Mouselook Program (http://www.fileserve.com/file/rgXQqbe)


http://3.bp.blogspot.com/_Je4lzMnBa8M/TJ6VEpU_FVI/AAAAAAAAAYc/06zLB0R7E2c/s1600/Untitled.png

1. Java Game Development.part1 (http://www.fileserve.com/file/yMnzjMW)
2. Java Game Development.part2 (http://www.fileserve.com/file/fcA647M)
3. Java Game Development.part3 (http://www.fileserve.com/file/4QTJvRR)