PDA

View Full Version : Just Color Picker - Cho biết mã màu của một điểmCuni
23-09-2009, 11:48 AM
http://www.annystudio.com/software/colorpicker/screen.gif

Just Color Picker nhanh chóng và dễ dàng rất hữu ích trong công việc. Khi chạy chương trình, chỉ di chuyển con trỏ chuột đến bất cứ nơi đâu trên màn ảnh và bạn sẽ được thông báo về màu sắc của điểm đó. Bạn có thể đưa giá trị màu nằm trong khuân dạng: HTML, RGB, HEX, HSB/ HSV, và HSL. Nếu bạn yêu cầu mã màu chương trình sẽ sao chép một phần hay đầy đủ của mã màu của điểm đó. Với một nút tắt đơn giản bạn copy lại tất cả các mã màu mà con chuột ta di chuyển tới.
Chương trình nhỏ gọn dễ dàng sử dụng không cần cài đặt. Bạn tải về tại đây
http://www.annystudio.com/jcpicker.exe