PDA

View Full Version : Share Code SimĐẹp.Comadmin
18-10-2010, 04:02 PM
Demo: http://simdep.com hoặc http://simdep.newsworld3.org

Sửa cấu hình data ở file /lib/connectdb.php

http://upload.nhacmoi.info/PHP/simdep.com.zip

sohoa24h
04-01-2011, 01:13 PM
sao khong có CSDL vậy bạn