PDA

View Full Version : [ASP.net] Code phim getlinkledangkhoalt
22-10-2010, 12:15 AM
Hix. Là dân Network mà tối ngày cày với cuốc code riết thành bộ xương khô.

Sau thời gian tham gia "download code" về để test từ năm 2007(năm 12 á) thì giờ cũng biết sơ sơ làm được cái code xem phim mà không có thời gian test hết lỗi nên sẵn tiện share lên để mấy bạn đem về nghiên cứu test lỗi giùm hehe.

Mình mới cày photoshop ... 3 ngày ( tin hem) ra cái giao diện này, cũng cắt chổ này vá chổ kia thôi chứ cũng chẳng design gì? Anh em đừng chê
Ảnh:
http://matxich.net/file/matxich.net.pnghttp://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/25/15/55/1287996902826289639_574_0.jpg

Xét về chức năng thì.. không có gì cả và có thể ... lổi tùm lum. chỉ có liệt kê phim ra rồi xem... Được cái là có thể getlink từ mấy ông lớn như cyworld, youtube, badongo...(cái getlink để bên site em ai cần em send choa chứ nó thay đổi liên tục)

Các bạn download code về cài đặt chạy thì vào thư mục /administrators để quản trị. ( Cái này em làm chưa xong hết, bố xếp em tối ngày sai vặt em chạy xì khói)
user/pass: admin/admin

demo: http://matxich.net (không biết khi nào thì thay giao diện)

Hướng dẫn cài đặt:

Để chạy được code này bạn phải cài .Net Framework 3.5 và phải chạy trên IIS cũa windows + với SQL server 2005 (ở Mỹ là tốn bộn xiềng hehe)


Copy code vào site root hoặc là virtual Dir

Để import CSDL bạn dùng MSSQL Studio 2005 để chạy code sql script nó ( Cái kiểu gần giống phpmyadmin á)

bạn vào file web.config để thay đổi thông tin kết nối csdl
Tìm đoạn
Code:
<connectionStrings>

<add name="ledangkhoa_matxichConnectionString" connectionString="Data Source=localhost\sqlexpress;
Initial Catalog=ledangkhoa_matxich;
User ID=sa;Password=123456"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
Đỏ: tên host (thường là localhost)
Xanh: tên database
Vàng: tên user truy cập database
Tím: password

Download
database.zip (http://www.mediafire.com/?i99vbkj9huv257t)
httpdocs.zip (http://www.mediafire.com/?dbernc59c12jlaa)