PDA

View Full Version : 360 Desktop - Mở rộng màn hình desktop của bạntranletai
23-10-2010, 09:56 AM
http://i84.photobucket.com/albums/k22/moe123444/360desktop.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100423/00/t/anhso-39_Info.jpg

Với độ phân giải tối đa 1024 x 600 pixel của hầu hết những dòng netbook hiện nay không đủ không gian cần thiết để mở cùng lúc nhiều cửa sổ. Desktop 360 là câu trả lời thỏa đáng để giữ cho các cửa sổ hiển thị bên cạnh nhau. Tiện ích nhỏ gọn này sẽ giúp mở rộng nền màn hình desktop để bạn có thể quay các cửa sổ 360 độ. 360 Desktop thay thế cho nền Windows với ảnh cỡ lớn trải rộng, và một tiện ích nhỏ nằm phía trên cùng màn hình, nơi bạn có thể quản lý tất cả những cửa sổ đang mở trên máy tính.

http://up.anhso.net/upload/20100423/00/t/anhso-44_link.jpg

Download 32-bit version

Platform: 32-bit
Version: 0.8.5.2084 (8.29 MB)
http://http.cdnlayer.com/360desktop/360desktop-setup_x64.exe

Download 64-bit version

Platform: 64-bit
Version: 0.8.5.2084 (8.45 MB)
http://http.cdnlayer.com/360desktop/360desktop-setup_x64.exe