PDA

View Full Version : Code shop máy tính Bảo Hà Computeradmin
25-10-2010, 05:23 PM
Demo: http://baohapc.vn

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop/baoha_computer.zip

khuongit2
02-04-2011, 12:23 PM
admin ơi sao code này không thay được pass và use đăng nhập vào quản trị vậy. vào data thay đổi pass nhưng vẫn không login được ai làm được rùi giúp với!

kato004
07-04-2011, 11:47 PM
sao ko đăng nhập vào admin đc zậy ... dù có thây đổi thông số admin và pass rồi

gagulor
22-05-2011, 09:03 AM
Sao mình cài đặt website không được vậy? trình duyệt báo lỗi thế này:
"
Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator, kimbang@gmail.com and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
"
Mình đã chỉnh các thông số trong file configuration.php rồi nhưng vẫn không được. Minh đang rất cần sự trợ giúp! Cảm ơn rất nhiều!

hocvienit
23-11-2011, 07:21 AM
admin đưa bài lên rồi bỏ trống vậy ? sáng giờ thấy thành viên hỏi quá chừng test thử thấy y chang .............đề nghị xem lại.