PDA

View Full Version : Muốn sửa nội dung của "những qui định khi đăng kí " trong VBB thì làm sao?kimhien1989
24-09-2009, 06:01 PM
Em có down 1 bản VBB 3.8.3 NULL bây giờ em muốn sữa nội dung của " những qui định trước khi đăng kí " theo ý của em thì em phải làm sao ? Sửa ở file nào ?

http://i902.photobucket.com/albums/ac229/kimhien1989/quidinh.jpg

Em muốn sữa file này nè , anh chị giúp em với !

hau_ooo
24-09-2009, 06:33 PM
Sửa phần này trong Ngôn ngữ Language
Tìm kiếm với các từ bạn thấy khi đăng ký là sẽ ra !
Ví dụ : ĐH An ninh nhân dân

master01
24-09-2009, 06:48 PM
Em có down 1 bản VBB 3.8.3 NULL bây giờ em muốn sữa nội dung của " những qui định trước khi đăng kí " theo ý của em thì em phải làm sao ? Sửa ở file nào ?

http://i902.photobucket.com/albums/ac229/kimhien1989/quidinh.jpg

Em muốn sữa file này nè , anh chị giúp em với !
bạn vào admincp ->Languages & Phrases->Search in Phrases -> Đánh từ khóa cần tìm vào
vd: Forum Rules