PDA

View Full Version : Apple Mac OS X Updat4 (sửa lỗi hệ điều hành...)smalltk
14-11-2010, 11:41 AM
Apple Mac OS X là một ứng mới của Apple, được dành cho tất cả người dùng chạy Mac OS X Leopard. Apple Mac OS X với các bản sửa lỗi hệ điều hành: tăng cường sự ổn định, an ninh và tính tương thích của máy Mac.


http://s1.trungtamphanmem.com/images/2010/11/11/apple-mac-os-x-1.jpg (http://trungtamphanmem.com/system/24674/Apple-Mac-OS-X-Updat4.html)


Một số tính năng của Apple Mac OS X: - Cập nhật các lỗi in ấn như độ trễ cao giữa các đợt in (print jobs), trục trặc kết nối giữa các máy in của HP với Airport, hay các khoảng trống thừa khi sử dụng các font OpenType

- Sự tương thích với máy chủ Exchange.

- Đồng bộ hóa Address Book với Google Contacts, Active Directory performance và ổn định kết nối khi sử dụng Ethernet.

- Cải thiện vấn đề mà Wikipedia có thể hiển thị thông tin không chính xác trong từ điển.

- Cải thiện kết nối Bluetooth với Magic Trackpad.

- Cải thiện hiệu năng nhất định của MainStage trên máy tính Mac.

- Cải thiện vấn đề khoảng cách giữa các phông chữ OpenType.

- Tăng khả năng xử lý ảnh của iPhoto và Apeture.

(http://letitbit.net/download/8155.f84adf4a320357bf72129d363/MacOSXUpdCombo10.6.5.dmg.html)
DOWNLOAD NOW (http://letitbit.net/download/8155.f84adf4a320357bf72129d363/MacOSXUpdCombo10.6.5.dmg.html)