PDA

View Full Version : giúp em cài 3.8.4 trên localhost báo lổivippro.vn
25-09-2009, 08:45 PM
nó báo lổi vầy:
http://c.uploadanh.com/upload/1/86/0.107750001253885984.jpg

em tao database trong localhost cua easyphp3.0 nhu vày:

http://c.uploadanh.com/upload/1/86/0.137911001253885986.jpg

em chinh file config.php nhu vay****** DATABASE NAME ******
// This is the name of the database where your vBulletin will be located.
// This must be created by your webhost.
$config['Database']['dbname'] = 'diendan';


****** MASTER DATABASE SERVER NAME AND PORT ******
// This is the hostname or IP address and port of the database server.
// If you are unsure of what to put here, leave the default values.
$config['MasterServer']['servername'] = 'localhost';
$config['MasterServer']['port'] = 3306;

// ****** MASTER DATABASE USERNAME & PASSWORD ******
// This is the username and password you use to access MySQL.
// These must be obtained through your webhost.
$config['MasterServer']['username'] = 'root';
$config['MasterServer']['password'] = '';xin hỏi mấy anh em đã làm sai bước gì ạ ...

chutiensinh
25-09-2009, 09:51 PM
chỗ name bạn ghi tên data rồi vào caidat/bigdump/php sửa thông tin cho phù hợp xong vào uncluder/config cũng ghi thông tin data xong rồi chạy file caidat/bigdump.php để tiến hành cài đặt thôi còn ko hiểu thì pm nick:chu.chien tui chỉ cho:MatCuoi (49):

vippro.vn
26-09-2009, 10:05 AM
thank đã làm đc rùi ... do cái localhost easyphp lổi ... chuyển qua appserv thì ok