PDA

View Full Version : [??]Làm thế nào để thực hiện unit test nhanh [??]TuyetThang6_175
10-12-2010, 02:39 PM
Có lẽ ai là lập trình viên thì không nhiều thì ít cũng biết qua về unit test.
Em có một vướng mắc về việc thực hiện unit test mong mọi người chỉ bảo.

Em làm unit test với những hàm có giá trị trả về là 1 giá trị cụ thể thì không nói. Nhưng khi giá trị đưa vào là 1 list hay array và giá trị trả ra cũng là 1 list thì nhập 1 list đầu vào và list đầu ra đó vô cũng tốn thời gian lắm.

Vậy làm thế nào để có thể nhập cả 1 danh sách đó vô nhanh hơn không? Hoặc có công cụ nào cho mình điền nhiều giá trị input và output một lượt và chạy unit test là ra kết quả anh chóng không?

Mình có sử dụng NUnit cho VS2008, nhưng khi sử dụng mình không tìm thấy reference để add cho namespace TestCaseAttribute. Mình có thể tìm nó ở đâu?