PDA

View Full Version : Hướng dẫn cài đặt Bo Blogduchienan
07-09-2009, 12:01 AM
I - CÀI ĐẶT BO-BLOG:

1. Download code BoBlog về (Phiên bản mới nhất 2.1.1) và giải nén.
2. Upload thư mục bo-blog lên host.
3. Cài đặt:

- Bước 1: Chạy link http://localhost/bo-blog/install/install.php. Chọn ngôn ngữ cài đặt và click OK.


http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20098-42-47CH.png- Bước 2: Chọn Cài đặt mới Bo-Blog và Click Tiếp theo.


http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20098-45-50CH.png- Bước 3: Chọn Đồng ý để tiếp tục.

http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20098-48-13CH.png


- Bước 4: Điền các thông số của host.


http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20098-49-58CH.png- Bước 5: Điền các thông tin của Bo-Blog của bạn.


http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20098-53-31CH.png- Bước 6: Chọn Tiếp theo để hoàn tất cài đặt. Xóa thư mục ./install.


- NẾU có vấn đề khi cài đặt, CHMOD những thư mục sau


. / bak

./data

./temp

./attachment

./post


- Sau khi cài đặt, để login vào trang quản trị: Tiến hành đăng nhập vào boblog ở trang chủ và vào bằng link redriect hoặc từ Block Cá nhân.


http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20099-17-35CH.png


http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20099-17-52CH.png


II - THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ BLOG:

- Vào admincp và chọn Quản lý chung > Thiết lập tham số và Quản lý chung >Thiết lập Blog để thiết lập.


http://i727.photobucket.com/albums/ww279/hungvjnhbk/02-08-20099-22-46CH.png


- Toàn bộ là Tiếng Việt. Chỉ việc đọc và chọn.
Sưu Tầm

biavakaraoke
16-07-2010, 02:31 PM
http://dienmayonline.co.cc/