PDA

View Full Version : PHP Pro Bid v6.03 PHP NULLIFIEDadmin
22-12-2010, 08:31 AM
Demo:

http://www.futureware.com.br/business/var/ezwebin_site/storage/images/ajuda-suporte/galerias-de-imagens/php-pro-bid-screenshots/php-pro-bid/59572-1-por-BR/PHP-Pro-Bid.jpg

http://pibfile.com/do.php?filename=PHP-Pro-Bid-v6-03-PHP-NULLIFIED-GYSN.zip

mryeu
21-04-2011, 02:44 PM
ADM cho mình hỏi phiên bản này có tiếng việt không bạn
tks