PDA

View Full Version : giúp em chỉnh khung trả lờii nhanhvippro.vn
27-09-2009, 08:29 AM
em vừa cài bản 3.8.4 ... cái khung trả lời nhanh mổi lần muốn trả lời phải lick vào button trả lời nhanh ... giờ em muốn khỏi lick và button đc ko ạ .

Tuxedo
27-09-2009, 08:37 AM
Go to Admincp ~> vBulletin Options ~> vBulletin Options ~> Message Posting and Editing Options ~> Quick Reply ~> Yes, Click Not Required :)

Good luck !

hackerkinhcan_lha
27-09-2009, 08:55 AM
bạn nên tải cuốn ebook về Vbb để học tập :)