PDA

View Full Version : Skin Transparent Blueadmin
27-09-2009, 08:33 AM
Skin này gồm những gì?
- Header và footer với hiệu ứng trong suốt !
- Thanh Quick Search ở trên cùng header hỗ trợ việc tìm kiếm , đồng thơi cụng hỗ trợ việc liên kết với cái site .
- Thêm cái Quảng cáo bên phải ( Only ForumHome ) .
- Đóng khung chữ kí !
- Chỉnh sửa lại cái NavBar luôn !

Demo:
http://i608.photobucket.com/albums/tt166/trandatkhanh/top.jpg?t=1253202192

http://i608.photobucket.com/albums/tt166/trandatkhanh/Forums-PoweredbyvBulletin-5.png

http://i608.photobucket.com/albums/tt166/trandatkhanh/Test-Forums.png?t=1253202194

Cài đặt : Up Thư mục TransBlue lên root forum , Import file xml !

http://upload.nhacmoi.info/skinvb38x/TransBlue.rar

Tuxedo
27-09-2009, 08:35 AM
:D share lun cái file PSD đi :">