PDA

View Full Version : giúp em hack mod thank mà ko hiện buttonvippro.vn
27-09-2009, 09:25 AM
http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/q3naw09h6cz13lvb2tfj.jpg

Tuxedo
27-09-2009, 09:31 AM
nhìn qua là bạn dùng firefox :), bạn thử kiểm tra lại đường dẫn đến nút thank xem sao :), bằng cách là dùng IE truy cập đến bài viết của 1 ai đó, nó sẽ báo ko có hình nút thanks, bạn properties sẽ thấy link nút thanks, tiếp theo bạn upload nút thanks đúng link là ok :)

vippro.vn
27-09-2009, 09:38 AM
oki ... thank anh ... tất cả là do cái skin ... nó link tất cả các hình ảnh đến thư mục riêng của nó ... nên bị vậy ...