PDA

View Full Version : Style IT Lightadmin
27-09-2009, 09:51 AM
Install:

1/ Upload toàn bộ folder itlight ngang hàng file index.php trong site của bạn
2/ Import file vbulletin-style.xml (don't import file Default_38.xml)
3/ Nhấn THANK để ủng hộ.

Chú ý:


Chỉ Support cho những thành viên thực sự sử dụng style và có demo online
Các vấn đề ngoài lề của style này không được post tại topic này

Screenshot:
http://upload.nhacmoi.info/skinvb38x/itlight.jpg

http://upload.nhacmoi.info/skinvb38x/itlight.zip

sinister
27-09-2009, 01:05 PM
Sao lại xóa bài của tôi nhỉ, nếu không thích bài của tôi thì vui lòng để cái nguồn khi leech chứ :-??

mr_konvic
07-02-2010, 01:52 PM
http://proxy-70.dailymotion.com/video/864/872/20278468:mp4_h264_aac_hq.mp4

xphuong
16-03-2010, 09:53 AM
Mới chiều 15.3 còn thấy mà sáng 16 đã mất tiêu, link die mất rồi!