PDA

View Full Version : Bird Funny - Chim bói cá trên desktop ! Đẹp !upandshare0908
02-01-2011, 03:21 AM
http://i905.photobucket.com/albums/ac251/neveralone_nd/untitled.jpg
Đây là một phần mềm nhỏ rất thú vị đã xuất hiện khá lâu (từ khi có windows 98). Phần mềm sẽ tạo ra một chú chim bói cá ngay trên desktop khi được kích hoạt. Chú chim sẽ bay lượn khắp desktop, xà xuống bắt cá và đậu trên các cửa sổ chương trình hoặc thanh taskbar.
Link Download :

http://www.duckload.com/dl/oGlO2
http://ca2.upanh.com/18.138.22564697.BE70/duckload.jpg