PDA

View Full Version : Firefox theme cho windown 7o0NVH0o
03-01-2011, 05:26 PM
Theme này dành cho các bạn yêu trình duyệt nhanh nhất thế giới hiện nay ,
file download về , có dạng .themepack , chỉ cần double click là có ngay giao
diện
.http://soft4all.info/img/software/firefox-theme.jpg


http://i766.photobucket.com/albums/xx304/vinasharing/download.jpghttp://letitbit.net/download/38973.3a4a3b77db1d0df214b610233aef/FireFox.rar.html