PDA

View Full Version : Những Themes độc dáo và đẹp mê hồn cho máy tính của bạn!!smalltk
06-01-2011, 12:39 PM
Bạn có muốn máy của mình được trang bị những Themes đẹp và phong cách như thế này? Rất đơn giản, chỉ việc tải file DOWNLOAD (http://letitbit.net/download/70489.7265d4fa7e1f49f44c2c51164cda/Themes.rar.html) về cài đặt, việc còn lại là xem thành quả của mình thôi!!!


http://www.stardock.com/products/mycolors/images/gallery/free_teasers/teaser_ThinkGreen.jpg


http://www.stardock.com/products/mycolors/images/gallery/free_teasers/teaser_ThinkGreen2.jpg


http://www.stardock.com/products/mycolors/images/gallery/free_teasers/teaser_AMD.jpg

http://www.stardock.com/products/mycolors/images/gallery/free_teasers/teaser_Diamond.jpghttp://www.stardock.com/products/mycolors/images/gallery/free_teasers/teaser_Diamond2.jpg
DOWNLOAD THEMES (http://letitbit.net/download/70489.7265d4fa7e1f49f44c2c51164cda/Themes.rar.html)