PDA

View Full Version : Code hmedia 3.0 (not clone)admin
28-09-2009, 09:55 PM
Demo: http://tinesdyu.org/m/

Lưu ý:
- Code này không phải là clone
- Có thể post trực tiếp link youtube
- Thông tin admin : user : admin & pwd : hiepga

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Music/hmedia3.0.zip

tacapro
06-10-2009, 09:42 AM
phần đăng ký bị lỗi ,đăng ký thành công nhưng log in báo :" tài khoản không tồn tại"