PDA

View Full Version : NukeViet 3.0 (3.0.12.r468) Official version [21/10/2010]Tiểu Bá Vương 1404
14-01-2011, 10:08 PM
NukeViet 3.0 (3.0.12.r468) Official version là bản phát hành chính thức của dòng phiên bản NukeViet 3.0. Phiên bản chính thức của NukeViet 3.0 - NukeViet 3.0 Official version - là thành quả của 3 năm chờ đợi, của lời hứa và niềm tin, của trí tuệ và sức mạnh tinh thần, của ý chí và khát vọng mã nguồn mở Việt Nam.

NukeViet 3.0 Official version (http://nuke-viet.googlecode.com/files/NukeViet3.0-Official.rar)