PDA

View Full Version : Không hiện avatarscidata
29-09-2009, 05:40 PM
Các bạn cho mình hỏi, trong images/avatars của mình có đầy đủ, nhưng sao khi mở Avatar Manager lại không thấy gi?

hau_ooo
29-09-2009, 06:37 PM
Các bạn cho mình hỏi, trong images/avatars của mình có đầy đủ, nhưng sao khi mở Avatar Manager lại không thấy gi?

Đối với VBB thì add Avatar và Smile phải thực hiện trong Admincp
Sau khi upload các file vào đúng thư mục images/avatars
Bạn vào admincp/Avatars/Add New Avatars

Trong đó sẽ có Add a Single Avatar và Add Multiple Avatars
Bạn nhập đúng tên file đã upload vào là okie .

1 lan nua
29-09-2009, 06:40 PM
Đối với VBB thì add Avatar và Smile phải thực hiện trong Admincp
Sau khi upload các file vào đúng thư mục images/avatars
Bạn vào admincp/Avatars/Add New Avatars

Trong đó sẽ có Add a Single Avatar và Add Multiple Avatars
Bạn nhập đúng tên file đã upload vào là okie .
chuẩn ko cần chỉnh
avatar bạn down nhiều trên mạng