PDA

View Full Version : xin các anh chỉ em đổi tiêu đề của vietvbbvippro.vn
29-09-2009, 07:23 PM
http://upanh.com/uploads/19-Sep-2009/6ccxzhc4g1kfn1pwhewg.jpg


em muốn đổi viêtvbb advance forum statistics thành tên forum và link đến forum em thì chỉnh như thế nào ạ

hau_ooo
30-09-2009, 06:57 AM
em muốn đổi viêtvbb advance forum statistics thành tên forum và link đến forum em thì chỉnh như thế nào ạ


Vào Admincp/ Plugins & Products / Manager Products
Chọn VietVBB rồi nhấn sửa !


- Languages & Phrases
Phrases Manager
Tìm từ khóa : VietVBB - Advanced Forum Statistics (http://vietvbb.vn/up/hackdb.php?do=findrelease&productid=vietvbb_topstats_ajax)