PDA

View Full Version : 360 độ panorama Sài Gòn đón Tết Tân MãoHTT.itvn
02-02-2011, 01:13 PM
Chùm ảnh được thực hiện với kỹ thuật 360 độ panorama, còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Với góc nhìn 360 độ theo phương ngang, cảnh vật & con người được thể hiện bao quát & sộng động nhất.


http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet1.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet2.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet3.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet4.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet5.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet6.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet8.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet9.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet10.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet12.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet11.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet13.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet14.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet15.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet16.jpg

http://dantri.vcmedia.vn/Uploaded/2011/02/01/SaiGonPanoramaTet17.jpg


Nguồn Dân Trí

Tiểu Bá Vương 1404
02-02-2011, 01:19 PM
Tưởng cái gì, cái này em xem rồi, nhưng không phải ảnh đơn mà nó đúng 360 độ, cứ như bạn đứng tại tầng thượng của một toà nhà ngay tại trung tâm thành phố, có thể xem bốn phướng tám hướng.
Tiếc là không nhớ site !:MatCuoi (3):