PDA

View Full Version : EximiousSoft Logo Designer v2.58 Thiết kế logo chuyên nghiệp dễ dàngkupro111
24-02-2011, 05:35 PM
EximiousSoft Logo Designer là một tiện ích nhỏ nhưng mạnh mẽ được thiết kế để giúp bạn làm cho các biểu tượng hoàn hảo. Với đó, bạn có thể tạo ra bất kỳ loại hình đồ họa cho các trang web của bạn. Nó cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh đồ họa cao chất lượng kinh doanh chuyên nghiệp như như thẻ kinh doanh, đầu thư, áp phích và văn phòng phẩm kinh doanh khác, vv ...


http://bao-anh.com/download-2010/soft/img-soft4/eximioussoft-logo-designer-v2-581.jpg (http://bao-anh.com/download-2010/soft/img-soft4/eximioussoft-logo-designer-v2-581.jpg)
EximiousSoft Logo Designer v2.58 | Thiết kế logo chuyên nghiệp dễ dàng

EximiousSoft Logo Designer cung cấp 50 + được thiết kế sẵn các mẫu. Chỉ cần chọn một bố cục mong muốn từ việc thu tiền xây dựng mẫu, chỉnh sửa các yếu tố của logo, sau đó thêm tên doanh nghiệp và khẩu hiệu. Và cuối cùng, áp dụng một số phong cách. Đó là các biểu tượng ấn tượng của bạn.


http://bao-anh.com/download-2010/soft/img-soft4/eximioussoft-logo-designer-v2-58.jpg (http://bao-anh.com/download-2010/soft/img-soft4/eximioussoft-logo-designer-v2-58.jpg)
EximiousSoft Logo Designer v2.58 | Thiết kế logo chuyên nghiệp dễ dàng

Tên phần mềm: EximiousSoft Logo Designer v2.58
Chức năng chính: Thiết kế logo chuyên nghiệp dễ dàng
Dung lượng: 7.29 MB

DOWNLOAD:


"EximiousSoft Logo Designer v2.58" FULL có file crack kèm theo (http://letitbit.net/download/62409.6a62d651e25c271d46e4689d2ec8/eximioussoft-logo-designer-v2-58.zip.html)