PDA

View Full Version : Stardock SkinStudio Professional 6.2 - Công cụ tuyệt hảo để thiêt kế themesbavuongduongpho
04-10-2009, 11:20 AM
Bài này port để giúp các bạn có công cụ tốt để tự mình thiết kế theme.
Công cụ Skill studio 6.2
http://www.stardock.com/products/skinstudio/images/sks6_shot11.jpg
Mình không biết nói thế nào về phần mềm chỉ có thể nói sơ qua , phần mêm giúp bạn thiêt kế theme rất chi tiết thừ Thanh công cụ Start đến các biểu tượng delate , thạnh bars, borders, push buttons, scrollbars, Start bar, Start menu


http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/18240980gu4.jpg
Tấm ảnh đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem đầy đủ. Kích thước nguyên thủy của tấm ảnh là: 1024x768.
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/31130886hm4.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/98795721bl1.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/10014098xw3.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/96419991uu2.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/48531242hs4.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/85774958fz9.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/30740968ue1.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/10wj1.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/11rb7.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/12la1.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/13sg7.jpg
http://i240.photobucket.com/albums/ff85/kyosan1988/14yf7.jpg


Link down tại đây:
http://www.stardock.com/products/skinstudio/ (http://www.stardock.com/products/skinstudio/)