PDA

View Full Version : [Góp Ý] Tạo thêm boxTuxedo
07-09-2009, 11:36 AM
Diễn đàn mới nhưng thiếu box domain hosting, mong anh trung add thêm vào :38:

và thay đổi mod level, mode level itvnn đã cũ, nên đổi mod level bên vbb thì có lẽ đẹp hơn :)

Nên để (http://itvnn.net/ishop.php?do=ViewMember&id=77)Inventory ở dưới phần chữ ký thì có lẽ đẹp hơn :) ý kiến của em là thế không biết BQT thấy thế nào :)

..::Songuku95::..
07-09-2009, 01:23 PM
Hay đấy !!!!!!!!!!
Nhưng đợt này hình như anh Trung đang bận
Chắc vài hôm nữa sẽ làm

THANKS bạn

..::Songuku95::..
07-09-2009, 09:04 PM
Theo em nên lập thêm 1 Box hay 1 Sub-Forum có nội quy: Phỏng vấn

ta070492
07-09-2009, 09:06 PM
Box này sẽ có khi ITVNN đi vào hoạt động ổn định 1 chút, giống như box: Mỗi tuần 1 nhân vật trước kia.
Mỗi tuần chọn 1 Mod,Smod,Admin để "lên thớt" cho mọi người chém.

..::Songuku95::..
07-09-2009, 09:11 PM
Box này sẽ có khi ITVNN đi vào hoạt động ổn định 1 chút, giống như box: Mỗi tuần 1 nhân vật trước kia.
Mỗi tuần chọn 1 Mod,Smod,Admin để "lên thớt" cho mọi người chém.
Bổ sung: Cũng có thể là 1 VIP MEM hay 1 thành viên tích cực nào đó