PDA

View Full Version : [Giúp tìm] Ebook & phần mềm quản trị khách sạnalman
18-03-2011, 01:39 PM
Anh em nào có tài liệu về phần mềm quản lí khách sạn. Hoặc phần mềm cho em xin với.

Thanks