PDA

View Full Version : Longhorn M7 R2 NSFR Theme For Windows 7bavuongduongpho
23-03-2011, 12:04 AM
Windows 7 Visual Style 32bit và 64bit

Đã có một số thay đổi kể từ khi phát phiên bản hành mới nhất vì đây là dựa trên phiên bản SP1 của R2 trong đó bao gồm:
- Không có chữ in nghiêng trong hộp tìm kiếm.
- Vấn đề khởi động Menu trong suốt (Start menu's transparency) trong góc.

http://img825.imageshack.us/img825/5580/482881.jpg (http://img825.imageshack.us/img825/5580/482881.jpg)
http://www.filesonic.com/file/318508...horn_m7_r2.zip (http://www.filesonic.com/file/318508364/longhorn_m7_r2.zip)