PDA

View Full Version : Beautiful Buds Fantasy for Windows7bavuongduongpho
23-03-2011, 12:08 AM
Freeware / FREE
517 KB / Windows 7 / 7 x64
March 22nd, 2011Buds Fantasy đẹp mô tả
Một thiên nhiên đầy màu sắc dành riêng cho chủ đề.

Beautiful Buds Fantasy là gọn nhỏ đáng yêu cho Win 7 chủ đề thiết kế đặc biệt cho những người bạn yêu thiên nhiên. Chủ đề này sẽ sử dụng hình ảnh của một lĩnh vực đầy hoa tulip và một số bươm bướm bay xung quanh.

Nếu bạn yêu hoa tulip và cũng muốn có một mà hình Dinamic, chủ đề đầy màu sắc sẽ giúp bạn có được điều đó.

http://img828.imageshack.us/img828/8897/beautifulbudsfantasy1.jpg (http://img828.imageshack.us/img828/8897/beautifulbudsfantasy1.jpg)


http://www.softpedia.com/progDownloa...ad-183884.html (http://www.softpedia.com/progDownload/Beautiful-Buds-Fantasy-Download-183884.html)