PDA

View Full Version : Share code shop bán áo quần (OpenCart)ta070492
07-09-2009, 12:08 PM
Demo:
http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop.jpg (http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop.jpg)

Chú ý: Bạn nhớ sửa lại cấu hình database ở file config.php ngoài Index và trong thư mục /Admin nhé. Có 2 skin nằm trong thư mục Template

User: admin
Pass: admin

http://itvnn.net/images/misc/space.gif (http://itvnn.net/images/misc/space.gif) http://itvnn.net/images/misc/space.gif (http://itvnn.net/images/misc/space.gif) http://itvnn.net/images/misc/space.gif (http://itvnn.net/images/misc/space.gif)

http://upload.nhacmoi.info/PHP/Shop.zip

thangcuoi
14-10-2009, 09:35 AM
Chỉ biết mình là người Thanks đầu tiên

ZenkyNemesis
15-10-2009, 10:13 AM
Nhìn wen wen hình như dựa trên CS Shop thì phải

yeuhaiduong
28-10-2009, 08:37 AM
Hem cóa attack link die oài hự hự .

thangcuoi
30-10-2009, 07:11 AM
Die mô mà die, lúc trước do bên .CC nó di ăn trưa nên bị lag thế đó mà