PDA

View Full Version : CompletevB - AnimatedArena [3.8.x]Tiểu Bá Vương 1404
24-03-2011, 01:40 AM
Tiền thân của style AnimatedArena [4.1.2] (http://itvnn.net/showthread.php?24820-vBulletin-Style-CompletevB-AnimatedArena-%28full-color%29-4.1.2) là phiên bản dành cho 3.8.x của CompletevB (test trên vBB 3.8.5).

Thông tin :
- Có hai loại giao diện : fluid và fixed.
- Có file PSD để chỉnh sửa : ANIMATEDheader và ATOMICbuttonset.

Cài đặt :
- Giải nén file AnimatedArena [vBB 3.8.x].rar.
- Upload bằng FTP thư mục images lên host đè lên thư mục sẵn có.
- Import file xml cho loại style sử dụng.

Demo :
- Fluid : http://www.completevb.com/demo/?styleid=48
- Fixed : http://www.completevb.com/demo/?styleid=49

nhokngoc_bg
07-07-2011, 11:56 PM
sao ko cho cai pic coi xem the nao