PDA

View Full Version : [MF] 10 Clock Screensaversupandshare0908
26-03-2011, 11:21 AM
http://filegets.com/screenshots/full/7art-earth-clock-screensaver_11160.jpg

http://www.clock-desktop.com/screens/snowy_clock/sunny-winter-clock.jpg

Bộ sưu tầm các chương trình bảo vệ màn hình rất đẹp. Tất cả đều có một chiếc đồng hồ nằm ở trung tâm màn hình giúp bạn theo dõi thời gian.

Bộ sưu tầm gồm:
* Aquarium Clock Screensaver:
* Chameleon Clock Screensaver:
* Fire Element Clock Screensaver:
* Flowers Clock Screensaver:
* Friends Christmas Clock Screensaver:
* Gravity Clock Screensaver:
* Stone Clock Screensaver:
* Tender Clock Screensaver:
* Tulip Clock Screensaver:
* Water Element Clock Screensaver:

http://i.d.com.com/i/dl/media/dlimage/15/96/69/159669_large.jpeg


DOWNLOAD MEDIAFIRE :
http://freezesoft.com/images/smilies/mediafire_logo.png

http://www.mediafire.com/?45gxx87v7tx3gzlpass: tech24.vn