PDA

View Full Version : Mất pass đăng nhập nukevietngtienminh
01-04-2011, 10:06 AM
mình k vào đc cái này có ai chỉ dùm mìnhh cách đổi lại pass k. thanks
nó hiện ra như thế này

Đăng nhập vào hệ thống quản trị
admin :
email :
pass :
giúp mình thay đổi lại thông tin với. mình đã có host mà muốn chỉnh sữa lại để đăng nhập vào hệ thống quản trị :((

Tiểu Bá Vương 1404
01-04-2011, 11:58 AM
Anh sử dụng công cụ thay đổi pass / reset pass dành cho thành viên để lấy lại pass cho nhanh !

mt_binh
01-04-2011, 02:03 PM
Bạn vào trang web này http://md5.rednoize.com gõ mật khẩu vào, gõ Enter, copy đoạn mã MD5 ở dưới.
Vào phhmyadmin của host, chọn database nukeviet, tìm table nukeviet_users, chọn Edit chỗ account của bạn, chỗ user_password dán cái đoạn mã MD5 vào, lưu lại.
Sau đó đăng nhập vào nukeviet đăng nhập bằng mật khẩu đã gõ ở bước 1.