PDA

View Full Version : [Hỏi] Viết tên mình trong C++bratsadlove
07-10-2009, 08:09 PM
Mình mới học C++ nên k btí làm cách nào có thể viết tên mình trong C++.
Mình tên "Minh Hoàng" chẳng hạn, vậy thì làm cách nào để có thể viết toàn bộ tên mình trong ngôn ngữ này.
Thank's

hanhkhat
07-10-2009, 09:47 PM
nếu muốn viết tên mình thì bạn cứ cout là ra hết thôi mà. còn cái vụ có dấu hay không thì mình cũng không biết nữa:D. mình dùng console hoài, viết không dấu không nên bây giờ cũng chẳng biết có viết dấu được hông nữa. nhưng mình nghĩ là được đó

bratsadlove
07-10-2009, 09:58 PM
mình k nghĩ đơn gian nhu vậy đâu, vì mình đã thử hết tất cả các cách zùi:

char *ten;
hoặc
char ten[40];

dglan
28-12-2009, 10:36 PM
mình rất muốn giúp nhưng viết tên có dấu khó wua
dglan

ndh1ep
07-03-2010, 08:59 PM
Bạn thử thế này xem nhé !


char *x=new char[30];
fflush(stdin);gets(x);
puts(x);

Chưa có thư viện. Tự thêm thư viện nhé.
Còn Viết tên Minh Hoàng thì thử thế này xem:


cout<<endl<<"Minh Ho\224ng";