PDA

View Full Version : xin chỉ em cách chỉnh khung avatar nằm ngangvippro.vn
07-10-2009, 09:54 PM
hix hix ... tự nhiên em quên ngang đi mất ... tìm hoài mà ko biết đc chổ chỉnh xin các anh chỉ em với.

forum em dùng skin bề ngang hẹp ... để avatar theo chiều dọc thì choáng hết chổ ... em muốn chỉnh nó lại theo chiều ngang thì vào đâu chỉnh ạ.

hau_ooo
08-10-2009, 06:02 PM
vbulletin options > Style and language setting > Use Legacy (Vertical) Postbit Template