PDA

View Full Version : XIn tài liệu thuật toán Simulated Annealinghoang_fc
09-10-2009, 08:40 AM
Ai có tài liệu tiếng việt về thuật toán simulated Annealing cho tớ với... Tớ tìm mãi trên mạng mà không có, nếu không có tài liệu tiếng việt thì cho tớ tiếng Anh cũng đc..hix:cry112: