PDA

View Full Version : Bộ sưu tập Smilies Banana độc đáo ( đã test trên Vbb 4.1.2)s0ct0j0c
12-04-2011, 01:22 PM
Bộ sưu tập Smilies Banana độc đáo với 160 smile vui nhộn

http://www.smileys4me.com/getsmiley.php?show=753 (http://www.smileys4me.com/getsmiley.php?show=753) http://www.smileys4me.com/getsmiley.php?show=306 (http://www.smileys4me.com/getsmiley.php?show=306)
http://freesmileys.smiliesuche.de/bananen/bananen-smilies-0076.gif (http://freesmileys.smiliesuche.de/bananen/bananen-smilies-0076.gif)

Cách cài đặt:

1>Upload thư mục bananavào trong thư mục \images\smilies

2>Vào Admincp>Plugins & Products>Manage Products> import file bananasmillies.xml
vào rồi sử dụng.
http://www.mediafire.com/?af0ldio9lss7ij7