PDA

View Full Version : Giúp mod "những ai đang xem bài viết này" và "những người đã xem bài viết này"?kimhien1989
12-10-2009, 04:13 PM
Em muốn mod "những người đang xem bài viết này" và" những người đã xem bài viết này".Giống hình này nè:


http://i902.photobucket.com/albums/ac229/kimhien1989/dangdoc.jpg

Anh chị nào biết thì giúp em,em cảm ơn nhiều ?

admin
12-10-2009, 04:30 PM
Mục Đang đọc có sẵn ở forum VBB rồi không phải là mod, còn mục Những người đã xem bài viết thì bạn thêm mod "Who has read a Thread" , xem chi tiết tại http://itvnn.net/showthread.php?p=6622

kimhien1989
12-10-2009, 06:35 PM
Mục Đang đọc có sẵn ở forum VBB rồi không phải là mod, còn mục Những người đã xem bài viết thì bạn thêm mod "Who has read a Thread" , xem chi tiết tại http://itvnn.net/showthread.php?p=6622

Em tìm hoài rồi mà vẫn không thấy mục Đang đọc nằm ở đâu hết , hay là có cần chỉnh gì trong Vbullentin options không?

admin
12-10-2009, 09:12 PM
Em tìm hoài rồi mà vẫn không thấy mục Đang đọc nằm ở đâu hết , hay là có cần chỉnh gì trong Vbullentin options không?

Bạn vào vBulletin Options -> Sắp Xếp Ðề Tài

tại mục Show Users Browsing Threads chọn Yes, Alphabetical listing to all visitors